Etiquette

Etiquette

Het naleven van de correcte etiquette is uitermate belangrijk in karate: het is de basis van een goede en sterke karateclub. Het is de maatstaf die gebruikt wordt om de club, lesgevers en leden te beoordelen. Het spreekt dan ook vanzelf dat alle clubleden ervoor moeten zorgen dat zij, om het even waar zij hun karate beoefenen, steeds - door hun houding en hun inzet - de goede naam van de club hoog houden.

Dojo Etiquette

Het behoort tot de traditionele karate etiquette dat men groet bij het betreden en het verlaten van de dojo. Daarnaast dient men, onafhankelijk van hun graad, lesgevers en medestudenten ten alle tijde te respecteren. Bij het trainen moet aandacht geschonken worden aan de volgende punten: een goede persoonlijke hygiëne, het gebruik van een propere dogi. Om eventuele letsels te  voorkomen, zowel bij zichzelf als bij anderen, is het aangeraden vinger-, en teennagels kort te knippen terwijl het dragen van piercings en juwelen vermeden dient te worden. Lange haren worden ook best in een staartje gebonden.

Training

Na het betreden van de dojo maar voor de aanvang van de eigenlijke training raden wij onze leden aan enkele persoonlijke opwarmingsoefeningen uit te voeren, zeker als ze al wat ouder zijn. Dit kan spierletsels helpen voorkomen. Zodra er gevraagd wordt om op te lijnen, dient men dit snel en geordend uit te voeren zodat men steeds naast en/of recht achter iemand staat. Voeten samen en handen naast het lichaam.

Wij verwachten dat onze leden zich van het begin tot het einde van de les volledig inzetten, en dit zowel fysiek als mentaal. Wij verwachten dat zij met een positieve ingesteldheid komen trainen, dat zij zich concentreren op de inhoud van de les en dat zij de gevraagde oefeningen zo goed mogelijk zouden uitvoeren.

Indien men zich niet goed voelt tijdens de training, of men loopt een letsel op, dient men de lesgever hiervan op de hoogte te brengen. Deze zal dan beslissen hoe het verder moet en eventueel eerste hulp toepassen, terwijl de anderen gewoon verder trainen.

Wij hebben graag dat onze leden zo'n tien minuten voor de aanvang van de training aanwezig zijn, zodat de training op tijd en een minimum aan stress kan beginnen. Wie te laat komt, moet wachten tot de lesgever toelating geeft om de les te vervoegen.

Ieder karateka is anders, uniek, heeft sterke en zwakke punten, maar met een goede zelfdiscipline en de juiste ingesteldheid en inzet moet het voor elkeen mogelijk zijn een vooropgesteld doel te bereiken.

Aanwezigheid

Het spreekt vanzelf dat enkel diegenen die regelmatig trainen voldoende vooruitgang kunnen boeken en in aanmerking kunnen komen voor het afleggen van eventuele examens. Zonder de nodige training kan men zijn karate helaas niet verbeteren!

Examens

De club organiseert ten gepaste tijde kyu examens zodat onze clubexaminator diegenen die daarvoor in aanmerking komen - voldoende vooruitgang door regelmatig trainen - kan beoordelen en desgewenst een hogere graad kan toekennen.

Wat karate kan doen voor U

In onze stressgevoelige hedendaagse samenleving biedt karate een uitstekende vorm van lichaamstraining, die - in tegenstelling tot vele andere sportactiviteiten - beide lichaamshelften gelijkmatig helpt ontwikkelen. Maar karate is méér dan alleen maar fysieke oefening, het heeft ook een uitgesproken positieve invloed op de mentale ontwikkeling van de beoefenaar, op de ontwikkeling van zijn karakter en zijn persoonlijkheid. Dit wordt benadrukt in de volgende levensrichtlijnen die de grondsteen zijn waarop goed karate zich enkel kan ontwikkelen:

  • - Eerlijkheid en loyaliteit
  • - Respect, nederigheid en hoffelijkheid
  • - Moed, inzet en doorzettingsvermogen
  • - Zelfdiscipline en karaktervorming

Wie goed en gemotiveerd traint, zal - onafhankelijk van leeftijd, talent en lichamelijke mogelijkheden - niet alleen veel plezier beleven aan de beoefening van zijn karate, maar zal er ook zonder twijfel fysiek en mentaal veel voordelen uit halen.

Het ultieme doel van karate is niet het winnen of verliezen, maar de mentale groei en de karakterontwikkeling van de beoefenaar.