Lesgevers

SERGIO GNEO (7DE DAN JKA)

Volgens de overlevering begon het allemaal in het chirolokaal onder de kerk van Zwartberg. Samen met een groep leeftijdsgenoten kwam Sergio Gneo als vijftienjarige tiener in 1967 voor het eerst in contact met karate, een Japanse gevechtskunst waar in die tijd nog weinig over geweten was. Door de week was er school en werd er getraind, eerst nog in beperkte groep en onder de nodige geheimhouding maar later als officiële club (Asahi Genk) onder de auspiciën van de Belgische Karate Federatie. Het is echter pas als hij Miyazaki Sensei ontmoet, dat zijn karate - en daardoor zijn leven - in een stroomversnelling terecht komt. Iedere zaterdag reist Sergio met de trein naar Brussel om er te trainen in de dojo van Miyazaki Sensei. In 1971 behaalt hij zijn zwarte gordel. Hij werkt mee aan de uitbouw van de club van Genk en in 1972 richt hij Asahi Hasselt op. In 1973 schrijft hij zich voor het eerst in voor het Belgisch Kampioenschap. Kumite werd een flop, maar in kata maakte hij onmiddellijk indruk met een podiumplaats. Sergio besloot zich toe te leggen op kumite, dat kon en moest immers beter, maar hij bleef ook aandacht besteden aan kata. Alle dagen werd er getraind, keihard getraind. Soms tweemaal per dag. Enkel zo kan je goed worden, enkel zo kan je wedstrijden winnen. Het zal dan ook niemand verwonderen dat Sergio over de jaren een indrukwekkend en moeilijk te evenaren wedstrijdpalmares mocht opbouwen, en dit zowel voor kata als voor kumite.

In 1985, hij is dan 4de Dan JKA, wordt hij op verzoek van Miyazaki Sensei assistent-hoofdlesgever van JKA België. Acht jaar later, in 1993, bijna een jaar na het behalen van zijn 6de Dan, volgt hij Miyazaki Sensei na diens vroegtijdige dood en op diens uitdrukkelijk verzoek, op als technisch verantwoordelijke en hoofdlesgever van JKA België. Een enorme taak, maar een taak die hij als geen ander kan vervullen: zijn unieke manier van lesgeven, gecombineerd met zijn mensenkennis en de persoonlijke wijze waarop hij die steeds weet toe te passen, zorgt ervoor dat eenieder voortdurend gestimuleerd wordt enkel het beste van zichzelf te geven. Als de Sensei naast je komt staan, steek je vanzelf een tandje bij. Met plezier!

Lees ook over onze lesgever Stefan.